Privacy & Cookies
Mini Sjiek, Romershovenstraat 196b 3570 Hoeselt, BTW BE , info@minisjiek.be, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Mini Sjiek zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en stelt gegevens enkel beschikbaar aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een bestelling. Voor al het overige vragen wij de bezoeker eerst om toestemming alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. Je kunt je ten allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief.

Alle gegevens zullen enkel gebruikt worden binnen de Europese gemeenschap en zijn enkel beschikbaar voor zaakvoerder en werknemers van Mini Sjiek.

Toegang tot persoonlijke informatie
Alle gebruikers hebben het recht om persoonlijke informatie die Mini Sjiek van hen bijhoudt in te zien of te wijzigen. Op verzoek geven wij onze bezoekers:

  • Inzage tot persoonlijke gegevens.
  • Recht op rechtzetting van foutieve gegevens
  • Recht om verwijderd te worden uit alle databases
  • Recht om klacht in te dienen bij de privacycommissie.
  • Recht om toestemmingen (gedeeltelijk) in te trekken
  • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens
  • Recht om de persoonsgegevens over te dragen aan andere verantwoordelijken
  • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Als je toegang wenst tot jouw gegevens, neem dan contact met ons op per e-mail naar info@minisjiek.be of per post naar Romershovenstraat 196b 3730 Hoeselt.

Verzameling

De gegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt op diverse manieren:

  • Google Analytics voor het verzamelen van informatie omtrent browsertype, IP-localisatie, genderspecificaties
  • Mailchimp voor het verzamelen van naam en e-mailadres

Al deze gegevens worden verzameld via de contactformulieren, bestellingen en andere registratievelden.

Beveiliging

Alle verzamelde gegevens zijn beveiligd tegen onrechtmatig gebruik en verspreiding. Alle wijzigingen of verwijderingen gebeuren enkel op vraag van de bezoeker/rechtmatige eigenaar van de gegevens.
Inbreuken hierop zullen binnen de kortst mogelijke termijn worden rechtgezet, uiterlijk binnen de wettelijk bepaalde 72 uur.

Bewaartermijn

Gegevens worden niet langer dan nodig bewaard. Enkel voor bewaring van bestelgegevens en/of nieuwsbriefinschrijvingen is er een specifieke bewaartijd bepaald.

Cookies
Een cookie is een stukje informatie dat wordt verzonden door een internetserver en door de browser wordt opgeslagen op de vaste schijf van je computer. Mini Sjiek gebruikt cookies om bezoekers te herkennen na een eerste bezoek. Cookies geven ons informatie over onze diensten en stellen ons in staat om deze aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De klant kan op elk gewenst moment de cookies uitschakelen door de desbetreffende instellingen op de browser aan te passen.

Postadres en telefoonnummer
Het adres en telefoonnummer zijn nodig om het bestellingsproces zo soepel mogelijk uit te voeren en de communicatie tussen Mini Sjiek en de klanten zo goed mogelijk te laten verlopen. Mini Sjiek gebruikt de persoonsgegevens ten behoeve van commerciële doeleinden. De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen van de website onder de rubriek: “Mijn account” of per post naar het adres: Romershovenstraat 196b 3730 Hoeselt.
Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons, op het hierboven vermelde adres.